پیدا

من عاشق شبم

درخواست حذف اطلاعات

sandra oliveira - google+ شب بود در شبم سپیده ی صبحی ظهور کرد آری خیال توست به دیدارم آمده من عاشق شبم که ترا باز بینمت #گیتی_رسائی