پیدا

وابسته ی غم

درخواست حذف اطلاعات

palms # australia (dulceida.com) زبس نالیده ام خود خسته گشتم به غم با جان و روحم بسته هستم ولی شادم . که لذت درد این غم به غم دراین جهان وابسته هستم # گیتی_رسائی